Zapytanie dealera

Sport Import
Sport Import
SI BMX - BMX Distribution since 1982

Prześlij swoje zapytanie tutaj w kilku krokach i zostań dealerem Sport Import GmbH.


Tutaj możesz wypełnić wszystko, czego potrzebujemy od Ciebie w kolejnych krokach:

krok 1 - Dane


Rodzaj* : Nowa rejestracja
Aktualizacja
numer klienta* :
Firma* :
Nazwa* :
ulica* :
Kod pocztowy* / Miejsce* : /
Kraj* :
Telefon* :
Numer identyfikacyjny VAT* :
forma prawna* :
sposoby płatności* :
(możliwe więcej)
przedpłata // PayPal
Polecenie zapłaty SEPA
Właściciel konta* :
Nazwa baku* :
IBAN* :
BIC* :
E-Mail* :
E-Mail powtórzyć* :
strona internetowa / media społecznościowe* :
Dalsze informacje dla nas :

krok 2 - osoba kontaktowa


Wpisz tutaj inne odpowiednie osoby kontaktowe:

(Osoby kontaktowe zostaną poinformowane odzielnie e-mailem o wykorzystaniu ich danych.)
Technologia / IT: Odpowiada informacjom z kroku 1
Nazwa* :
E-Mail* :
Telefon :
* Informacje obowiązkowe
Księgowość: Odpowiada informacjom z kroku 1
Nazwa* :
E-Mail* :
Telefon :
* Informacje obowiązkowe
Zakup: Odpowiada informacjom z kroku 1
Nazwa* :
E-Mail* :
Telefon :
* Informacje obowiązkowe

Ja / my niniejszym upoważniam Sport Import GmbH do pobierania płatności z mojego / naszego konta za pomocą polecenia zapłaty. Jednocześnie ja / my zlecam mojemu / naszemu bankowi realizację poleceń zapłaty pobranych z mojego konta przez Sport Import GmbH.
Uwaga: Mogę / możemy zażądać zwrotu obciążonej kwoty w ciągu ośmiu tygodni, licząc od daty obciążenia. Obowiązują warunki uzgodnione z moim / naszym bankiem.
* Informacje obowiązkowe